Drie volkenkundige musea fuseren

Drie volkenkundige musea fuseren

De 3 volkenkundige musea in Nederland gaan fuseren. Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Berg en Dal worden samen het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Stijn Schoonderwoerd, die eerst directeur was van het Rijksmuseum Volkenkunde, wordt de nieuwe directeur van het fusiemuseum. Zijn focus zal liggen op de musea in Amsterdam en Leiden. Het Afrika Museum houdt Irene Hübner aan als titulair directeur. Zij zal het museum daar in de omgeving vertegenwoordigen.

Specialisatie

Voorlopig  zullen bezoekers weinig merken van de fusie. De 3 locaties blijven behouden en er komen geen nieuwe naambordjes op de gevels. Ook komt er voorlopig geen gezamenlijk depot, omdat daar geen budget voor is. Wel is Schoonderwoerd van plan om het Tropenmuseum te verbouwen. Daarvoor zal eerst een bedrag tussen de 18 en de 30 miljoen euro geworven moeten worden.

Daarnaast is het de bedoeling dat het Tropenmuseum en Rijksmuseum Volkenkunde een specialisatie krijgen en zich meer van elkaar gaan onderscheiden, zoals het Afrika Museum al doet. In Amsterdam zal de focus komen te liggen op tentoonstellingen over hedendaagse wereldcultuur, terwijl Leiden juist iconen van het werelderfgoed laat zien, zoals Boeddha en de terracottakrijger uit China.

Noodzakelijk

De fusie was niet alleen eens wens van de musea, maar bleek ook noodzakelijk om het voortbestaan te kunnen garanderen. Met name het Tropenmuseum zou anders in de problemen komen, omdat er geen subsidie meer binnen komt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert de andere 2 volkenkundige musea en wilde het Tropenmuseum alleen opnemen als de 3 musea fuseerden.

Het Wereldmuseum in Rotterdam blijft wel zelfstandig en doet dus niet mee aan de fusie. Het Rijk kon dat niet eisen, omdat dit museum een gemeentelijk museum is. Bovendien heeft het Wereldmuseum een andere visie en missie dan de andere musea.

Privacy Policy