Scholieren tot 2024 met korting naar het museum

Scholieren tot 2024 met korting naar het museum

Goed nieuws voor middelbare scholieren met een voorliefde voor kunst. Zij kunnen nog minstens tien jaar van hun Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) gebruikmaken. Minister Jet Bussemaker van Cultuur heeft dat in de Tweede Kamer gezegd. Ze heeft vijf miljoen euro per jaar over om de kortingskaart voor musea en culturele evenementen te behouden. Schoolbesturen moeten een vrijwillige bijdrage van tien euro per leerling bijdragen.

De CJP-pas was al gered voor het schooljaar 2012-2013, maar voor de jaren erna hing het voortbestaan van de kaart aan een zijden draadje. Het kabinet-Rutte-II had namelijk aangekondigd dat ze de kaart weg zouden gaan bezuinigen. Die maatregel veranderde tijdens de regeerperiode Rutte-II, waarin minister Bussemaker beloofde op zoek te gaan naar geld voor het behoud van de CJP-pas.

Scholieren krijgen met de cultuurkaart korting op musea en andere culturele instellingen. Zo kunnen ze naar het theater en bioscopen, maar ook naar verschillende tentoonstellingen tegen gereduceerde prijs. Niet voor iedere voorstelling is de kaart inzetbaar.

Naast scholieren van middelbare scholen, beloofde de minister ook om met de staatssecretaris afspraken te maken met bestuurders van basisscholen, zodat het cultuuronderwijs voor die kinderen ook gestimuleerd kan worden. Of dat de bestuurders van basisscholen ook geld gaat kosten is nog niet bekend.

Privacy Policy